Kategorier
Uncategorized

Varför engagerar du dig?

Gemenskap med andra människor och med platsen man bor på. Att göra nytta för andra. Vikten av engagemang och förståelse. Vikten av att bidra till ett bättre samhälle. Att få glädje tillbaka. Och att ha roligt under tiden. Det är några av anledningarna till att deltagarna i vår styrgrupp har valt att arbeta ideellt med Jalla Jalla en Jul för Alla!

 

  1. Alice Berger

»Den största anledningen till att jag engagerar mig ideellt är nog gemenskapen, med föreningen men också med staden. Att arbeta för och med folk i Malmö, bli en del av ett sammanhang.«

  1. Annette Mellström

»Känslan av att hjälpa människor som är ensamma eller i utanförskap ger mig en känsla av tillfredsställelse. Jag gör i alla fall något för att hjälpa. Dessutom gillar jag att jobba på golvet, det vill säga direkt med människor.«

  1. Christoffer Göransson

»Jag engagerar mig delvis för att det exponerar mig för andras verkligheter. Det är lätt i dagens samhälle att bara se till sig själv och sin egen (och de närmastes) situation. För att kunna få en så korrekt världssyn som möjligt måste man våga ta del av andras situationer. Jag har på grund av mitt ideella engagemang lyckats få ett perspektiv som gör mig gott. Jag uppskattar det jag har på ett helt annat sätt än jag gjorde tidigare och jag har en helt annan förståelse för andra. Dessutom är det väldigt kul, vilket inte skall underskattas.«

  1. Marielle Sterner

»Jag engagerar mig ideellt för att det är roligt, dels att ingå i ett team och dels att planera och utföra spännande projekt! Sedan tycker jag också att det är superviktigt att bidra till samhället och göra vad man kan för att så många som möjligt ska må bra.«

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *